specjalistadyplomowany.pl
Lublin, Polska

Dyplomowany specjalista JUNIOR DEVELOPER

System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w jednej z wielu firm w branży IT oraz wielu przedsiębiorstwach dowolnych branż, poszukujących specjalistów z zakresu szeroko rozumianego IT. Posiada praktyczne umiejętności programisty, które pozwolą mu na wykonywanie podstawowych zadań na stanowisku. Nauczanie na kierunku jest prowadzone w trybie praktycznym, z zaangażowaniem studenta, dzięki czemu potrafi m.in. projektować proste układy i systemy elektrotechniczne przeznaczone do różnych zastosowań, również z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. Jest w stanie zaprojektować model implementacyjny bazy danych, zbudować bazę danych zgodnie z podaną specyfikacją, definiować zapytania do bazy danych i interpretować ich wyniki. Potrafi realizować projekty w wybranych zastosowaniach informatyki, zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowe dla studiowanego kierunku wraz z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi, technik i materiałów. Umie zaprojektować i skonfigurować prostą sieć komputerową.

Kontakt:

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 10
tel. 81 452 94 73