specjalistadyplomowany.pl
Lublin, Polska

Dyplomowany specjalista KADR i PŁAC

System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów.

Nauka na specjalności Specjalista ds. kadr i płac pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w organizacji.

Absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program kształcenia obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Po ukończeniu kształcenia, absolwent doskonale poradzi sobie na stanowisku pracy. Będzie potrafił prawidłowo stosować procedury i przepisy dotyczące kadr i płac w organizacji. Będzie umiał także wykorzystać aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy w praktyce.