specjalistadyplomowany.pl
Lublin, Polska

Dyplomowany specjalista PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów.
Absolwent nauczania specjalistycznego kierunku projektowania wnętrz będzie przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz. Zdobędzie wiedzę z zakresu sztuk pięknych, estetyki, ergonomii, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego (uczelnia zapewnia słuchaczom bezpłatny dostęp do programów projektowych). Będzie znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Pozna zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce. Ponadto zdobędzie wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.

Kontakt:

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 10
tel. 81 452 94 73