Lublin, Polska

Dyplomowany specjalista ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

Studia online Studia online

Celem szkolenia jest pozyskanie specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy w obszarze metod zarządzania potencjałem ludzkim.

Po szkoleniu uczestnik potrafi analizować i stosować różne modele zarządzania ludźmi w organizacji. Ma wiedzę na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy. Potrafi efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy zawodowej.