specjalistadyplomowany.pl
Lublin, Polska

Dyplomowany specjalista ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów.

Celem szkolenia jest pozyskanie specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy w obszarze metod zarządzania potencjałem ludzkim.

Po szkoleniu uczestnik potrafi analizować i stosować różne modele zarządzania ludźmi w organizacji. Ma wiedzę na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy. Potrafi efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy zawodowej.

Kontakt:

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 10
tel. 81 452 94 73