Przasnysz, Polska

Dyplomowany specjalista DIETETYK

Studia online Studia online

Czego Cię nauczymy

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • znajomości składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych,
 • procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania,
 • zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego,
 • samodzielnego poradnictwa dietetycznego.

Ukończone studia specjalistyczne upoważniają do podjęcia pracy w:

 • placówkach ochrony zdrowia,
 • domach opieki społecznej,
 • poradniach dietetycznych,
 • klubach fitness,
 • ośrodkach sportu i rekreacji,
 • gabinetach dietetycznych,
 • sklepach ze zdrową żywnością.
 • zakłady żywienia zbiorowego

Nauka będzie odbywać się on-line.
Cały cykl nauczania to trzy semestry.


Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:
 • ukończone liceum ogólnokształcące
 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości

Dla kogo jest to adresowane kształcenie specjalistyczne?
 • Kształcenie w ramach piątego poziomu stanowi swoisty pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Główną zaletą wprowadzenia krótkich cykli kształcenia w Polsce, czyli inaczej edukacji na poziomie piątym, jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji.
 • Studiami poziomu piątego zainteresowani mogą być zarówno osoby dojrzałe, z doświadczeniem zawodowym, które chciałyby np. zdobyć wyższe kwalifikacje lub chciałyby się przekwalifikować. Inną grupą chętnych na takie kursy są absolwenci szkół średnich jeszcze niezdecydowani co do dalszej ścieżki kształcenia.

Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej?


Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Przykładowe kwalifikacje
odpowiadające poziomom PRK

8

Dyplom doktora

7

Dyplom magistra

6

Dyplom licencjata/inżyniera

5

Świadectwo dyplomowanego specjalisty

4

Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości

3

Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach

2

Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej

1

Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej